2016./2017.m.g. Siguldas 1.pamatskola pievienojas Ekoskolu programmai. 2017.gada 12.septembrī skolai pasniegts Ekoskolu Zaļais diploms un piešķirts Ekoskolas nosaukums. 2018.gada 19.septembrī pie skolas tiek pacelts Ekoskolas karogs.

 

Pirmā gada tēma - Skolas vide un apkārtne.

Otrā gada tēma - Atkritumi.

Šogad gada tēma - Ūdens

 

Vides kodekss 

Rīcības plāns 2017./2018.m.g.

 

Skola  piedalās Ekoskolu Rīcības dienās: 

2019.gads

2018.gads