Inga Jansone
1.klašu kora vadītāja
2.-4.klašu kora vadītāja
2.-3.klašu ansambļa vadītāja
Tālrunis: 26511951


Dzintra Fogele
Deju kolektīva "Purenīte" vadītāja
Tālrunis: 29265920

Evija Rozena
Zēnu kora vadītāja
5.-9.klašu kora "Ievas" vadītāja
Tālrunis: 22020381

Linda Bogdane
Spāņu valodas skolotāja
Tālrunis: 26418537


Diāna Meirāne
Tautasbumbas pulciņa vadītāja
Tālrunis: 26544582
Jānis Plitnieks​
Šaha pulciņa vadītājs
Tālrunis: 29183839
Guntra Purmale
Skolēnu pašpārvalde
Tālrunis: 29131300