Siguldas 1. pamatskola

Pulkveža Brieža iela 105
Sigulda

Sākums>>Skolēniem>> Sveicināti, tu esi nezināmais viesis!

Sākums

Sasniegumi

Skolēniem
-ieskaišu grafiks
-fotogalerijas

Vecākiem

Bibliotēka

Pasākumi

Kontakti

Comenius


Atpakaļ

Ieskaites


1.a 1.b 1.c 2.a 2.b 2.c 3.a 3.b 3.c 4.a 4.b 4.c 5.a 5.b 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b 9.a 9.b

7.b-1 klases ieskaišu grafiks

Priekšmets Tēma Prognoz. laiks Datums
Angļu valoda Prasmes un cilvēki. Spējas. īpašības vārdu salīdzināmās pakāpes. Biogrāfijas. Janvāris 4. nedēļa 2015-01-14
Matemātika Lineāra funkcija. Janvāris 3. nedēļa 2015-01-19
Literatūra Romāns Janvāris 3. nedēļa 2015-01-20
Latvijas vēsture Lieta - pagātnes lieciniece. Pieskāriens vēsturei (projekts). Janvāris 3. nedēļa 2015-01-20
Ģeogrāfija Dienvidamerikas noslēguma ieskaite. Janvāris 4. nedēļa 2015-01-20
Krievu valoda Mēs mācamies. Janvāris 5. nedēļa 2015-01-28
Pasaules vēsture Islāma civilizācija - valstis, kultūra un ietekme pasaulē. Janvāris 4. nedēļa 2015-01-30
Latvijas vēsture Livonija: Livonijas ordeņa valsts un bīskapu valstis. Janvāris 4. nedēļa 2015-02-03
Latviešu valoda Nomeni un pronomeni Februāris 1. nedēļa 2015-02-05
Angļu valoda Dzīve skaitļos. Februāris 2. nedēļa 2015-02-18
Pasaules vēsture Eiropas tautas, Barbaru karalistes un Franku impērija. Februāris 3. nedēļa 2015-02-20
Krievu valoda Stundu saraksts. Februāris 4. nedēļa 2015-02-20
Matemātika Pakāpes. Februāris 3. nedēļa 2015-02-23
Ģeogrāfija Ziemeļamerikas dabas zonas. Februāris 2. nedēļa 2015-02-26
Matemātika Trijstūris. Februāris 2. nedēļa 2015-02-26
Bioloģija Augu daudzveidība un sistemātika Februāris 4. nedēļa 2015-02-27
Informātika 1 Internets Ms Power Point. Februāris 5. nedēļa 2015-03-02
Literatūra Fantāzijas literatūra Marts 1. nedēļa 2015-03-03
Informātika 2 Internets Ms Power Point. Februāris 5. nedēļa 2015-03-05
Angļu valoda Sports visiem. Marts 2. nedēļa 2015-03-09
Latviešu valoda Nelokāmās vārdšķiras Marts 2. nedēļa 2015-03-09
Latvijas vēsture Livonija: Livonijas zemeskungi, iedzīvotāju kārtas un pilsētas. Marts 1. nedēļa 2015-03-10
Krievu valoda Gimene. Marts 3. nedēļa 2015-03-11
Matemātika Monoms. Marts 2. nedēļa 2015-03-24
Pasaules vēsture R.Eiropas zemes un valstis, kārtu sabiedrība un kultūra viduslaiku pirmajā pusē. Marts 2. nedēļa 2015-03-27
Bioloģija Augu daudzveidība ekosistēmās un tās saglabašana Marts 2. nedēļa 2015-03-27
Angļu valoda Sajūtas. Aprīlis 2. nedēļa 2015-04-08
Ģeogrāfija Ziemeļamerikas noslēguma ieskaite. Marts 2. nedēļa 2015-04-09
Literatūra Stāsts Aprīlis 3. nedēļa  
Latvijas vēsture No reformācijas un renesanses līdz Livonijas karam. Aprīlis 3. nedēļa 2015-04-21
Ģeogrāfija Āfrikas dabas zonas. Aprīlis 4. nedēļa  
Pasaules vēsture Eiropas valstis, pilsētu atdzimšana un jaunā kultūra viduslaiku otrajā pusē. Aprīlis 4. nedēļa 2015-04-24
Bioloģija Aļģes, sēnes, ķērpji Aprīlis 4. nedēļa 2015-04-29
Literatūra Ārpusklases lasīšana Maijs 1. nedēļa  
Latviešu valoda Darbības vārds Maijs 2. nedēļa  
Krievu valoda Vasaras brīvlaiks. Maijs 2. nedēļa 2015-05-08
Ģeogrāfija Āfrikas noslēguma ieskaite. Maijs 2. nedēļa  
Informātika 1 Noslēguma darbs Maijs 2. nedēļa 2015-05-13
Informātika 2 Noslēguma darbs. Maijs 2. nedēļa 2015-05-14
Latvijas vēsture Livonijas karš, poļu laiki, zviedru laiki, krievu laiki. Maijs 3. nedēļa 2015-05-19
Angļu valoda Pārcelšanas darbs. Maijs 3. nedēļa 2015-05-20
Matemātika Noslēguma darbs. Maijs 3. nedēļa 2015-05-22
Pasaules vēsture Renesanse un Reformācija Eiropā (15. - 16. gs.). Maijs 3. nedēļa 2015-05-22
Ģeogrāfija Austrālija. Maijs 4. nedēļa  
Bioloģija Noslēguma darbs Maijs 4. nedēļa 2015-05-27

Siguldas 1. pamatskola

Sigulda 2006