Siguldas 1. pamatskola

Pulkveža Brieža iela 105
Sigulda

Sākums>>Skolēniem>> Sveicināti, tu esi nezināmais viesis!

Sākums

Sasniegumi

Skolēniem
-ieskaišu grafiks
-fotogalerijas

Vecākiem

Bibliotēka

Pasākumi

Kontakti

Comenius


Atpakaļ

Ieskaites


1.a 1.b 1.c 2.a 2.b 2.c 3.a 3.b 3.c 4.a 4.b 4.c 5.a 5.b 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b 9.a 9.b

7.b-1 klases ieskaišu grafiks

Priekšmets Tēma Prognoz. laiks Datums
Latviešu valoda Publiskā runa par izvēlēto tēmu. Janvāris 2. nedēļa 2014-01-10
Ģeogrāfija Āfrikas noslēdzošā ieskaite. Janvāris 3. nedēļa 2014-01-14
Latvijas vēsture Livonijas valstis un to pārvalde. Janvāris 3. nedēļa 2014-01-16
Angļu valoda Pārdrošie. Kustību prepozīcijas. Vienkāršā pagātne/ilgstošā pagātne. Stāstījums. Janvāris 4. nedēļa 2014-01-21
Matemātika Lineāra funkcija. Janvāris 4. nedēļa 2014-01-21
Krievu valoda Mēs mācamies. Janvāris 4. nedēļa 2014-01-22
Latvijas vēsture Projekts Janvāris 4. nedēļa 2014-01-23
Informātika 1 MSWord. Sūtījumi, pasta sapludināšana. Janvāris 4. nedēļa 2014-01-27
Literatūra Ieskaites domraksts. Februāris 4. nedēļa 2014-01-27
Informātika 2 MSWord. Sūtījumi, pasta sapludināšana. Janvāris 4. nedēļa 2014-01-29
Ģeogrāfija Austrālijas dabas zonas. Janvāris 5. nedēļa  
Matemātika Trijstūris. Februāris 2. nedēļa  
Pasaules vēsture Barbaru karalistes un Franku impērija (5.-9.gs.). Februāris 1. nedēļa 2014-02-19
Latvijas vēsture Livonija: Livonijas zemeskungi, iedzīvotāju kārtas un pilsētas. Februāris 3. nedēļa 2014-02-20
Latviešu valoda Nomeni un pronomeni. Februāris 3. nedēļa 2014-02-21
Krievu valoda Stundu saraksts. Februāris 5. nedēļa 2014-02-25
Angļu valoda Cilvēki un prasmes. Modālie darbības vārdi. Biogrāfijas. Februāris 4. nedēļa 2014-02-26
Ģeogrāfija Austrālijas noslēguma ieskaite. Februāris 3. nedēļa 2014-02-27
Informātika 1 MSExcel - datu kārtošana, starpsummas. Februāris 4. nedēļa 2014-03-03
Informātika 2 MSExcel - datu kārtošana, starpsummas. Februāris 4. nedēļa 2014-03-05
Bioloģija Augu daudzveidība un sistemātika. Marts 1. nedēļa 2014-03-07
Matemātika Monomi. Marts 4. nedēļa 2014-03-11
Angļu valoda Laiks un skaitļi. Apstākļa palīgteikumi. Ziņojums. Pārskats. Marts 2. nedēļa 2014-03-19
Pasaules vēsture R.Eiropas zemes un valstis, kārtu sabiedrība un kultūra viduslaiku pirmajā pusē. Marts 1. nedēļa 2014-03-26
Latviešu valoda Nelokāmās vārdu šķiras. Marts 2. nedēļa 2014-03-26
Krievu valoda Ģimene. Marts 4. nedēļa 2014-03-26
Latvijas vēsture No reformācijas un renesanses līdz Livonijas karam Marts 4. nedēļa 2014-03-27
Literatūra Publiskā r.una Maijs 1. nedēļa 2014-03-31
Literatūra Literārās pasakas analīze. Aprīlis 1. nedēļa 2014-03-31
Pasaules vēsture Arābi un Islama civilizācija. Decembris 1. nedēļa 2014-04-01
Angļu valoda Cilvēki sportā. Nākotnes laiki. Oficiālā vēstule. Aprīlis 2. nedēļa 2014-04-01
Pasaules vēsture Austrumeiropa - Bizantijas impērija un kultūra. Oktobris 4. nedēļa 2014-04-01
Informātika 1 MSPowerPoint - animācījas, slaidu pārejas, hronometrāža, efekti. Aprīlis 1. nedēļa 2014-04-07
Informātika 2 MSPowerPoint - animācījas, slaidu pārejas, hronometrāža, efekti. Aprīlis 1. nedēļa 2014-04-09
Pasaules vēsture Renesanse un reformācija (15.-16.gs.). Maijs 4. nedēļa 2014-04-09
Bioloģija Augu daudzveidība ekosistēmās un tās saglabāšana. Aprīlis 2. nedēļa 2014-04-11
Ģeogrāfija Dienvidamerikas dabas zonas. Aprīlis 2. nedēļa 2014-04-22
Pasaules vēsture Krusta karu laikmets (12.-15.gs.). Aprīlis 1. nedēļa 2014-04-30
Ģeogrāfija Dienvidamerikas noslēguma ieskaite. Maijs 2. nedēļa  
Latvijas vēsture Livonijas karš, poļu laiki, zviedru laiki, krievu laiki. Aprīlis 4. nedēļa 2014-05-08
Bioloģija Noslēguma pārbaudes darbs. Maijs 1. nedēļa 2014-05-09
Latviešu valoda Darbības vārds. Maijs 2. nedēļa 2014-05-10
Angļu valoda Pārcelšanas eksāmens. Maijs 4. nedēļa 2014-05-14
Latviešu valoda Pārcelšanas eksāmens. Maijs 3. nedēļa 2014-05-15
Matemātika Noslēguma darbs. Maijs 3. nedēļa 2014-05-20
Krievu valoda Vasaras brīvlaiks. Maijs 2. nedēļa 2014-05-21
Angļu valoda Sajūtas. Saliktā tagadne. Ē-pasts. Maijs 2. nedēļa 2014-05-21
Informātika 2 Noslēguma pārbaudes darbs Maijs 3. nedēļa 2014-05-21
Pasaules vēsture Eiropas valstis, pilsētu atdzimšana un jaunā kultūra viduslaiku otrajā pusē. Aprīlis 4. nedēļa 2014-05-21
Latvijas vēsture Kurzemes hercogiste vizuālajos vēstures avotos. Darbs ar māc. gr. 4. nod. Maijs 4. nedēļa 2014-05-22
Ģeogrāfija Ziemeļamerika. Maijs 4. nedēļa  
Informātika 1 Noslēguma pārbaudes darbs Maijs 3. nedēļa 2014-05-26
Angļu valoda Diagnostikas tests. Septembris 1. nedēļa  
Angļu valoda Diagnostikas tests. Septembris 3. nedēļa 2014-09-15
Bioloģija Ievads bioloģijā. Septembris 4. nedēļa  
Matemātika Atkārtojums par 6. klases vielu. Septembris 4. nedēļa 2014-09-24
Literatūra Dzeja- dzejoļu krājums par māmiņu Septembris 5. nedēļa  
Angļu valoda Personīgās mantas. Septembris 5. nedēļa 2014-09-30
Krievu valoda Viss kārtībā Oktobris 1. nedēļa  
Sociālās zinības Ētiskās vērtības Oktobris 2. nedēļa  
Pasaules vēsture Ievads: Par senajiem laikiem (atkārtojums). Oktobris 2. nedēļa  
Latviešu valoda Interpunkcija Oktobris 2. nedēļa  
Matemātika Taisne, plakne, stars, nogrieznis. Vienādas figūras. Oktobris 2. nedēļa  
Latvijas vēsture Vācu ienākšana Senlatvijā - viduslaiku hroniku vēstījums. Oktobris 2. nedēļa  
Informātika 1 Atkārtojums par MS Word. Oktobris 2. nedēļa 2014-10-13
Angļu valoda Mājas. Oktobris 3. nedēļa  
Informātika 2 Atkārtojums par MS Word. Oktobris 2. nedēļa 2014-10-16
Literatūra Folklora Novembris 1. nedēļa  
Pasaules vēsture Austrumeiropa - Bizantijas impērija un kultūra. Novembris 1. nedēļa  
Latvijas vēsture Kristianizācija un krustnešu iekarojumi. Novembris 2. nedēļa  
Sociālās zinības Kāpēc es mainos? Novembris 2. nedēļa  
Bioloģija Ziedaugu uzbūves pamatprincipi un vielmaiņa. Novembris 3. nedēļa  
Latviešu valoda Tekstveide Novembris 3. nedēļa  
Angļu valoda Skats pagātnē. Novembris 3. nedēļa  
Krievu valoda Klasē. Novembris 4. nedēļa  
Matemātika Lineāri vienādojumi. Novembris 4. nedēļa  
Informātika 1 Aprēķini un diagrammas izklājlapu lietotnē. Decembris 1. nedēļa  
Informātika 2 Aprēķini un diagrammas izklājlapu lietotnē. Decembris 1. nedēļa  
Angļu valoda Uzdrīkstēšanās. Decembris 1. nedēļa  
Krievu valoda Pārbaudi sevi. Decembris 2. nedēļa  
Latvijas vēsture Livonija: Livonijas ordeņa valsts un bīskapu valstis. Decembris 2. nedēļa  
Latviešu valoda Morfoloģija Decembris 2. nedēļa  
Bioloģija Ziedaugu vairošanās un attīstība. Decembris 2. nedēļa  
Matemātika Lineāras nevienādības. Decembris 2. nedēļa  
Sociālās zinības Skola, ģimene, es Decembris 2. nedēļa  
Literatūra Ārpusklases lasīšana Decembris 2. nedēļa  
Angļu valoda 1.semestra noslēguma tests. Decembris 3. nedēļa  

Siguldas 1. pamatskola

Sigulda 2006