Siguldas 1. pamatskola

Pulkveža Brieža iela 105
Sigulda

Sākums>>Skolēniem>> Sveicināti, tu esi nezināmais viesis!

Sākums

Sasniegumi

Skolēniem
-ieskaišu grafiks
-fotogalerijas

Vecākiem

Bibliotēka

Pasākumi

Kontakti

Comenius


Atpakaļ

Ieskaites


1.a 1.b 1.c 2.a 2.b 2.c 3.a 3.b 3.c 4.a 4.b 5.a 5.b 6.a 6.b 7.a 7.b 7.c 8.a 8.b 9.a 9.b

7.b-1 klases ieskaišu grafiks

Priekšmets Tēma Prognoz. laiks Datums
Latviešu valoda Publiskā runa par izvēlēto tēmu. Janvāris 2. nedēļa 2014-01-10
Ģeogrāfija Āfrikas noslēdzošā ieskaite. Janvāris 3. nedēļa 2014-01-14
Latvijas vēsture Livonijas valstis un to pārvalde. Janvāris 3. nedēļa 2014-01-16
Matemātika Lineāra funkcija. Janvāris 4. nedēļa 2014-01-21
Angļu valoda Pārdrošie. Kustību prepozīcijas. Vienkāršā pagātne/ilgstošā pagātne. Stāstījums. Janvāris 4. nedēļa 2014-01-21
Krievu valoda Mēs mācamies. Janvāris 4. nedēļa 2014-01-22
Latvijas vēsture Projekts Janvāris 4. nedēļa 2014-01-23
Informātika 1 MSWord. Sūtījumi, pasta sapludināšana. Janvāris 4. nedēļa 2014-01-27
Literatūra Ieskaites domraksts. Februāris 4. nedēļa 2014-01-27
Informātika 2 MSWord. Sūtījumi, pasta sapludināšana. Janvāris 4. nedēļa 2014-01-29
Ģeogrāfija Austrālijas dabas zonas. Janvāris 5. nedēļa  
Matemātika Trijstūris. Februāris 2. nedēļa  
Pasaules vēsture Barbaru karalistes un Franku impērija (5.-9.gs.). Februāris 1. nedēļa 2014-02-19
Latvijas vēsture Livonija: Livonijas zemeskungi, iedzīvotāju kārtas un pilsētas. Februāris 3. nedēļa 2014-02-20
Latviešu valoda Nomeni un pronomeni. Februāris 3. nedēļa 2014-02-21
Krievu valoda Stundu saraksts. Februāris 5. nedēļa 2014-02-25
Angļu valoda Cilvēki un prasmes. Modālie darbības vārdi. Biogrāfijas. Februāris 4. nedēļa 2014-02-26
Ģeogrāfija Austrālijas noslēguma ieskaite. Februāris 3. nedēļa 2014-02-27
Informātika 1 MSExcel - datu kārtošana, starpsummas. Februāris 4. nedēļa 2014-03-03
Informātika 2 MSExcel - datu kārtošana, starpsummas. Februāris 4. nedēļa 2014-03-05
Bioloģija Augu daudzveidība un sistemātika. Marts 1. nedēļa 2014-03-07
Matemātika Monomi. Marts 4. nedēļa 2014-03-11
Angļu valoda Laiks un skaitļi. Apstākļa palīgteikumi. Ziņojums. Pārskats. Marts 2. nedēļa 2014-03-19
Pasaules vēsture R.Eiropas zemes un valstis, kārtu sabiedrība un kultūra viduslaiku pirmajā pusē. Marts 1. nedēļa 2014-03-26
Latviešu valoda Nelokāmās vārdu šķiras. Marts 2. nedēļa 2014-03-26
Krievu valoda Ģimene. Marts 4. nedēļa 2014-03-26
Latvijas vēsture No reformācijas un renesanses līdz Livonijas karam Marts 4. nedēļa 2014-03-27
Literatūra Literārās pasakas analīze. Aprīlis 1. nedēļa 2014-03-31
Literatūra Publiskā r.una Maijs 1. nedēļa 2014-03-31
Angļu valoda Cilvēki sportā. Nākotnes laiki. Oficiālā vēstule. Aprīlis 2. nedēļa 2014-04-01
Informātika 1 MSPowerPoint - animācījas, slaidu pārejas, hronometrāža, efekti. Aprīlis 1. nedēļa 2014-04-07
Informātika 2 MSPowerPoint - animācījas, slaidu pārejas, hronometrāža, efekti. Aprīlis 1. nedēļa 2014-04-09
Pasaules vēsture Renesanse un reformācija (15.-16.gs.). Maijs 4. nedēļa 2014-04-09
Bioloģija Augu daudzveidība ekosistēmās un tās saglabāšana. Aprīlis 2. nedēļa 2014-04-11
Ģeogrāfija Dienvidamerikas dabas zonas. Aprīlis 2. nedēļa 2014-04-22
Pasaules vēsture Krusta karu laikmets (12.-15.gs.). Aprīlis 1. nedēļa 2014-04-30
Ģeogrāfija Dienvidamerikas noslēguma ieskaite. Maijs 2. nedēļa  
Latvijas vēsture Livonijas karš, poļu laiki, zviedru laiki, krievu laiki. Aprīlis 4. nedēļa 2014-05-08
Bioloģija Noslēguma pārbaudes darbs. Maijs 1. nedēļa 2014-05-09
Latviešu valoda Darbības vārds. Maijs 2. nedēļa 2014-05-10
Angļu valoda Pārcelšanas eksāmens. Maijs 4. nedēļa 2014-05-14
Latviešu valoda Pārcelšanas eksāmens. Maijs 3. nedēļa 2014-05-15
Matemātika Noslēguma darbs. Maijs 3. nedēļa 2014-05-20
Krievu valoda Vasaras brīvlaiks. Maijs 2. nedēļa 2014-05-21
Angļu valoda Sajūtas. Saliktā tagadne. Ē-pasts. Maijs 2. nedēļa 2014-05-21
Informātika 2 Noslēguma pārbaudes darbs Maijs 3. nedēļa 2014-05-21
Pasaules vēsture Eiropas valstis, pilsētu atdzimšana un jaunā kultūra viduslaiku otrajā pusē. Aprīlis 4. nedēļa 2014-05-21
Latvijas vēsture Kurzemes hercogiste vizuālajos vēstures avotos. Darbs ar māc. gr. 4. nod. Maijs 4. nedēļa 2014-05-22
Ģeogrāfija Ziemeļamerika. Maijs 4. nedēļa  
Informātika 1 Noslēguma pārbaudes darbs Maijs 3. nedēļa 2014-05-26

Siguldas 1. pamatskola

Sigulda 2006