Cienījamie vecāki, piesakot bērnu uzņemšanai skolā, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, bērna dzimšanas apliecības oriģināls un jāiesniedz direktoram adresēts iesniegums. Piesakot bērnu, kurš jau kādu laiku ir apmeklējis skolu, jāuzrāda arī liecība vai cits iepriekš iegūtās izglītības apguvi apliecinošs dokuments.

Bērnu reģistrēšana uzņemšanai 1.klasēs 2022./2023.mācību gadam no 1.marta (skatīt). Iesnieguma veidlapa (skatīt).

Iesniegumā jānorāda

  1) izglītojamā vārds, uzvārds un personas kods,
  2) izglītojamā deklarētā dzīvesvietas adrese,
  3) izglītojamā dzīvesvietas adrese mācību laikā,
  4) izvēlētā izglītības programma (vispārējās pamatizglītības programma - kods 21011111, speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem - kods 21015611).

Iesnieguma veidlapa, piesakot bērnu mācībām 2022./2023. mācību gadā.

Šajā tīmekļa vietā tiek izmantotas sikdatnes. Tās ļauj jums ērti lietot vietni, bet mums analizēt apmeklējumu.