Siguldas 1. pamatskola
reģ. Nr.90000031194
Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150
Bankas rekvizīti:
Maksātājs: Siguldas novada pašvaldība
reģ. Nr.90000048152

Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150
AS SEB banka Siguldas filiāle
Konts: LV15UNLA0027800130404
Kods: UNLALV2X