Valters Mačs
Direktors
Ina Slavinska
Direktora vietniece
Dabaszinību un bioloģijas skolotāja
Inga Jansone
1.a kl.audzinātāja
Sākumskolas skolotāja
Laila Adzilča
1.b kl.audzinātāja
Sākumskolas skolotāja
Sandra Parfenkova
1.c.kl.audzinātāja
Sākumskolas skolotāja
Ināra Smone
2.a kl.audzinātāja
Sākumskolas skolotāja

Dzintra Fogele
2.b kl.audzinātāja
Sākumskolas skolotāja

Iveta Ķauķīte
2.c kl.audzinātāja
Sākumskolas skolotāja

Daina Švalbe
3.a kl.audzinātāja
Sākumskolas skolotāja

Diāna Meirāne
3.b kl.audzinātāja
Sporta skolotāja

Ramona Suveizda
3.c kl.audzinātāja
Sākumskolas skolotāja

Lāsma Konošonoka
4.a kl.audzinātāja
Latv.val. un literatūras skolotāja

Laila Biteniece
Direktora vietniece
4.b kl.audzinātāja
Sākumskolas skolotāja
Lolita Šteinberga
4.c kl.audzinātāja
Sākumskolas skolotāja
Edīte Kuzmina
5.a kl.audzinātāja
Angļu valodas skolotāja
Daina Neimane
5.b kl.audzinātāja
Angļu val.skolotāja

Aiva Indriksone
5.c kl.audzinātāja
Mājturības skolotāja

Ilze Lielmane
6.a kl.audzinātāja
Sociālais pedagogs
Sintija Stāmere
6.b kl.audzinātāja
Latv.val. un literatūras skolotāja
 
Ilze Rauska
6.c kl.audzinātāja
Ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāja
Evija Rozena
7.a kl.audzinātāja
Mūzikas skolotāja
Ilze Mārtinsone
7.b kl.audzinātāja
Matemātikas skolotāja

Kristīne Gailīte
7.c kl.audzinātāja
Vizuālās mākslas skolotāja

Māris Smons
8.a kl.audzinātājs
Vēstures un soc.zinību skolotājs

Elita Vīgante
8.b kl.audzinātāja
Latv.val. un literatūras skolotāja
Anita Jāzepa
8.c kl.audzinātāja
Angļu val.skolotāja
Ina Belinska
9.a kl.audzinātāja
Sporta skolotāja
Jeļena Kamoliņa
9.b kl.audzinātāja
Krievu val.skolotāja
Lilita Bernharde
9.c kl.audzinātāja
Fizikas un matemātikas skolotāja
 Santa Briede
Matemātikas skolotāja
Evita Kulpe
Informātikas un matemātikas skolotāja
Dace Melbārde
Vizuālās mākslas skolotāja
Edgars Visockis
Mājturības un tehnoloģijas skolotājs

Ruta Konevāle
Pagarinātās dienas grupas skolotāja

Laura Rostoka
1.-4.klašu vizualās mākslas skolotāja

Inese Bortiņa
Ķīmijas skolotāja

Sarmīte Ozola
Sākumskolas skolotāja
Pagarinātās dienas grupas skolotāja