• Attālinātā mācību procesa norise Siguldas 1.pamatskolā no 23.03.-12.06.2020

  2020-03-20

  Attālinātā mācību procesa norise Siguldas 1.pamatskolā no 23.03.-12.06.2020.

  Mācību process notiek saskaņā ar e-klasē pieejamo informāciju un stundu sarakstu.

  Galvenais saziņas rīks starp skolu, skolēniem un vecākiem ir e-klase. Katrs priekšmeta skolotājs individuāli informē skolēnus par citiem rīkiem, kas var tikt izmantoti mācību procesā, ņemot vērā skolēniem pieejamās iespējas.

  Lūdzu, pārliecinieties, ka skolēnam ir pieejama sava e-klases parole, jo mācību materiāliem varēs piekļūt tikai ar skolēna paroli! Ja esošā parole nedarbojas, lūdzu, kontaktēties ar Guntru Purmali 29131300.

  Skolēns sazinās ar saviem skolotājiem regulāri, veic uzdoto stundai paredzētajā laikā, respektē skolotāja noteiktos termiņus.

  Ja skolēns nevar piedalīties attālinātajā mācību procesā (t.sk. saslimis), vecāki informē skolu, piesakot kavējumu e-klasē. Ja ir radušās tehniskās grūtības (problēmas ar pieslēgšanos), lūdzu, informēt klases audzinātāju vai priekšmeta skolotāju!

  Ja skolēnam ir nepieciešams emocionāls atbalsts, lūdzu, kontaktēties ar skolas sociālo pedagogu.

  Jautājumu gadījumā, lūdzu, izmantojiet sekojošos tālruņa numurus:

   Direktors Valters Mačs 28708685

   Direktora vietniece izglītības jomā 5.-9.klasēs Ina Slavinska 28389265

   Direktora vietniece izglītības jomā 1.-4.klasēs Laila Biteniece 28641304

   Direktora vietniece ārpusstundu darbā Guntra Purmale 29131300

   Sociālais pedagogs Ilze Lielmane 29563390

   Medmāsa Inga Vagele 20557950

   Bibliotekāre Ligita Valaine 26823584

   Lietvede Vita Egle 67973268

   Skolas dežurants 67971657

  Šajā periodā skola ir atvērta katru darba dienu no 08.00-17.00 mācību materiālu apmaiņai vai dokumentu nodošanai. Lūdzu, izvērtējiet apmeklēšanas nepieciešamību, pēc iespējas risinot jautājumus attālināti. Ja nepieciešams tikties klātienē, lūdzu, sazinieties ar skolas direktoru!

  Direktors Valters Mačs

  20.03.2020.