• Vokālo ansambļu skatē ''Balsis 2019'' mūsu skolas 2.-3.klašu ansamblim I pakāpe

    2019-02-14

    Siguldas un Garkalnes novadu vokālo ansambļu skatē "Balsis 2019" mūsu skolas 2.-3.klašu ansamblim I pakāpe un tiesības piedalīties nākošajā kārtā Vidzemē! Paldies dziedātājiem Maijai, Elīnai, Lotei, Railijai, Simonai, Laurai, Tomasam, Ditai, Mildai, Ērikai un Kristapam un skolotājai Ingai Jansonei! Apsveicam un lepojamies!