• Erasmus+ projekta ietvaros Siguldas 1.pamatskolas pārstāvji devušies mācību vizītē uz Ungāriju.

  2019-02-05

  Erasmus+ projekta ietvaros Siguldas 1.pamatskolas pārstāvji devušies mācību vizītē uzUngāriju.

  1.diena - Budapešta - saulaina, vējaina, mierīga, sena.

  2.diena - iepazīšanās ar Debreceņas skolu, ungāru dziesmas un dejas, spēle literatūras muzejā un galda spēļu pēcpusdiena pilsētas bibliotēkā. Robotu konkursā, atbildot uz jautājumiem par Debreceņu, Latvijas komandai 1.vieta! Debreceņa ir otrā lielākā Ungārijas pilsēta, pašu pilsētu iepazīsim vēlāk.

  3.diena - Ungārijas lepnums - termālie baseini Hajduszoboszlo pilsētä, zirgu savaldīšanas priekšnesums, izbrauciens ar pajūgu un masku gājieni Ungārijā.

  4.diena - Agoras zinātnes muzejs, Lielā kalvinistu baznīca, Debreceņas centrs un aktīvs darbs skolā par projekta tēmåm - Lieldienu tradīcijas, masku gājiens, Lieldienu olas dekorēšana un mammas pienākumi 1960tajos gados.

  5.diena - ekskursija pa skolu, noslēguma koncerts, sertifikātu izsniegšana un attā, Ungārija!

  Tiksimies maijā Itālijā!