Deju kolektīvs "Purenīte"

Deju kolektīvs "Purenīte" skolā darbojas no 1994.gada. Kolektīvā dejo 1.-9.klašu skolēni. Kolektīvu ilgus gadus vadījusi Dzintra Fogele. Šobrīd kolektīva vadītāja Terēza Jozefa. Kolektīvs ir daudzu Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku dalībnieks, piedalījies daudzos sadraudzības koncertos un festivālos gan Latvijas mērogā, gan ārpus Latvijas robežām. Biežāk dalība ikgadējos festivālos – “Latvju bērni danci veda”, kas katru gadu norisinās citā Latvijas pilsētā, un starptautiskais festivāls “Eiropeade”, kas katru gadu norisinās citā Eiropas valstī.

Kori un ansambļi
Siguldas 1.pamatskolā ir senas dziedāšanas tradīcijas. Šobrīd skolā darbojas 1.klašu koris un 2.-3.klašu ansamblis (vadītāja Inga Jansone), 2.-4.klašu koris (vadītāja Inga Jansone), zēnu koris (vadītāja Evija Rozena) un meiteņu koris "Ievas" (vadītāja Evija Rozena). Meiteņu un zēnu kori ir bijuši Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku dalībnieki, piedalījušies vairākos koru festivālos. 2016.gadā viesojās Somijā, kur piedalījās koru festivālā Vāsā.

Spāņu valoda
5.-6.klašu skolēniem ir iespēja apmeklēt spāņu valodas nodarbības divos līmeņos (iesācēju un padiļinātajā grupā) skolotājas Lindas Bogdanes vadībā.

Tehnoloģiskais dizains
8.-9.klašu skolēniem interešu izglītības pulciņā "Tehnoloģiskais dizains", izmantojot dizaina domāšanas radošos procesus - metodoloģiju, ar kuras palīdzību risināt problēmas, uzlabot procesus un pakalpojumus, centrā liekot lietotāja reālas vajadzības.

Citāda matemātika
6.-9.klašu skolēniem interešu izglītības nodarbības pulciņā "Citāda matemātika" padziļina skolēnu zināšanas ar STEM priekšmetiem saistītās jomās.  Skolēni risina dažādus olimpiāžu un "zvaigznīšu" uzdevumus, gatavojas novada matemātikas olimpiādei, konkursam "Ķengurs", pilda A.Liepas Neklātienes Matemātikas Skolas (NMS) veidotos "Jauno matemātiķu konkursa" uzdevumus. Matemātiska rakstura spēles un mīklas.

Šaha pulciņš
1.-9.klašu skolēniem izglītojamie iemācās loģiski domāt un pieņemt lēmumus. Izglītojamie apgūst šaha spēles pamatus, iemācās loģiski domāt un pieņemt lēmumus ierobežotā laikā šaha spēles laikā. 
Galvenie uzdevumi: Apgūt šaha spēles pamatus – noteikumus, šaha figūru gājienus, šaha partijas pierakstu, spēli ar šaha pulksteni.
 
Florblos
1.-9.klašu skolēniem veicina interesi par regulārām fiziskām aktivitātēm un sportu kā neatņemamu dzīves sastāvdaļu, lietderīgi pavadot savu brīvo laiku, sekmējot skolēnu veselības saglabāšanu un nostiprināšanu, attīstot vispārējās fiziskās īpašības, kā arī pilnveidot savas florbola prasmes un iemaņas.
 
Visi skolas piedāvātie pulciņi skolēniem tiek piedāvāti bez maksas.
Šajā tīmekļa vietā tiek izmantotas sikdatnes. Tās ļauj jums ērti lietot vietni, bet mums analizēt apmeklējumu.